Gạch Block

Gạch Không Nung

thông tin liên hệ
Vũ Mạnh Hùng
Giám Đốc - 097 801 3065

Công Ty TNHH Tín Trung Khánh Hòa
Loại hình cty:
SP/ DV chính:
Năm thành lập:
Mã số thuế:
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Thị trường chính:

Chứng chỉ, giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giải thưởng,...

Năng lực công ty

Hồ Sơ Pháp Lý